Wij geloven erin dat je moet doen wat je belooft. Dat je moet zijn wat je belooft. Dat gaat over gedrag, communicatie en prestatie. Wij gaan samen met u aan de slag om het gat te verkleinen tussen gewenste identiteit en imago.

Internal branding is het gebruiken van het merk om de interne organisatie te sturen op het vervullen van de belofte die aan klanten wordt gedaan. Internal branding is een, in een organisatie, gepland proces waarbij men in het verlengde van de merkbelofte (het onderscheidende vermogen, de organisatie en haar verhaal) de houding, het gedrag en prestatie van medewerkers verbetert. De merkwaarden worden daarbij als kompas gebruikt.

Doel van internal branding is het verbeteren van de cultuur waardoor medewerkers de merkbelofte beter in de gewenste klantervaring kunnen omzetten, maar ook een hogere betrokkenheid bij de organisatie en het merk krijgen. En niet onbelangrijk: op basis van internal branding kunnen processen worden geoptimaliseerd, de productiviteit worden verhoogd en operationele HRM prestatie-indicatoren worden positief beïnvloed.

Om de cultuur om te buigen van re-actief naar pro-actief, (her)definiëren wij deze op basis van de WHY-HOW-WHAT; ‘People don’t buy what you do, or how you do it, but what you believe in’, verkondigt Simon Sinek. Leiders die bedrijven succesvol laten groeien, zijn sterk gericht op het ‘waarom’ van wat ze doen. Zodat ze blijvend kunnen inspireren, motiveren en mensen aan zich weten te binden op basis van vertrouwen. Dat doe je niet op basis van containerbegrippen, maar met een overtuiging, een missie, een visie. Een sterk ontwikkeld merk-DNA gedefinieerd van binnen naar buiten. Wij helpen je bij het verwoorden hiervan.

Ook voor het uitvoeren van internal branding trajecten heeft Bureau Pieper een pragmatische en meetbare aanpak op basis van 5 stappen.

DEVIJF STAPPEN

Illustratie van stap een

METING

 • Het inrichten van meetpunten en controles
 • Evalueren en terugkoppelen van de resultaten
 • Resultaten gebruiken om te leren en verder te optimaliseren

DEFINEER

 • Vastleggen van de huidige merkidentiteit op basis van cultuur en kernwaarden
 • Vastleggen van de gewenste merkidentiteit in het verhaal van de organisatie
Illustratie van bord met a4 en pen
Illustratie van anker

LEG UIT

 • Uitleggen en illustreren van de identiteit door o.a. symboliek
 • Medewerkers moeten zelf ‘output’ genereren
 • Doelen stellen

LEEF

 • Het verhaal uitdragen op basis van een gerichte marketing strategie
 • Social media kan het platform zijn voor ideeën en feedback
 • Medewerkers dienen zich te gedragen en te communiceren overeenkomstig de merkwaarden
 • Het verankeren van de merkwaarden in de bedrijfsprocessen
Illustratie van hartje met lifeline
illustratie van stap 5 meet

MEET

 • Het inrichten van meetpunten en controles
 • Evalueren en terugkoppelen van de resultaten
 • Resultaten gebruiken om te leren en verder te optimaliseren

TRANSITIE MANAGEMENT

Medewerkers moeten aan de hand worden genomen om nieuw gedrag aan te leren en te leren presteren conform de merkbelofte. Wij gaan altijd uit van positieve intenties en mogelijkheden. Volgens een bewezen verandermanagementmodel en op basis van KPI’s nemen we medewerkers bij de hand om te denken en doen vanuit de marketinggedachte. Om het merk te zijn.

COACHING & TRAINING

Soms vraagt verandering coaching en training van individuen en teams. Bureau Pieper heeft ruime ervaring met het coachen en trainen van medewerkers en MT’s overeenkomstig de gewenste identiteit.

Voor het optimaliseren en implementeren van HRM processen, het ontwikkelen van merk-waardig gedrag van medewerkers en voor de interne communicatie werken wij samen met een vast team van professionals met een bewezen trackrecord binnen dit vakgebied.

BLIJF IN CONTACT

Laat een bericht achter voor meer informatie of een inspirerend gesprek.